วิธีนำเงินเข้ากระเป๋า E-Welletวิธีการนำเงินเข้ากระเป๋า E-Wellet


โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท


ทำการแจ้งโอน 2 วิธี  **ตั้งแต่เวลา 11.00 - 21.00 น. 


1.ทำการแจ้งโอนทาง SMS

หลังจากท่านไปโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทแล้ว ท่านสามารถทำรายการแจ้งโดยเข้าเมนูพิมพ์ข้อความ 
1*รหัสธนาคาร*เวลาที่โอน*จำนวนเงินที่โอน# ส่งไปที่ 091-686-5790 ถึง 5799 (10 เลขหมาย)

หมายเหตุ สมมติ นาย A รหัสสมาชิก 12001018 ในกรณีการแจ้งเติมเงินผ่าน SMS หรือการทำธุรกรรมผ่านระบบ SMS ให้ส่ง SMS มาที่เลขหมายใหม่คือ 091-686-5798 (ตัวเลขลงท้ายเหมือนกันคืิอ เลข "8")

(ทหารไทย=11, กรุงศรีอยุธยา=33, กสิกรไทย=44 , กรุงไทย=55) (เวลา xx.yy) (จำนวนเงิน xxxx.yy)


เช่น โอนเงินจำนวน 1000.54 เข้ากระเป๋า ทางธนาคารทหารไทย แวลา 11.34 
พิมพ์ว่า  1*11*11.34*1000.54# ส่งไปที่ 091-686-5790  รอ 2 นาทีเงินโอนเข้าแล้วครับ
** กรณีเงินไม่เข้าภาใน 10 นาที โปรดติดต่อ cell center 02-6733111 ในเวลาทำการ**


2. ทำการแจ้งโอนผ่าน www.topup2rich.com


1

2

3


4

5.

- เสร็จแล้วกรุณาครวจสอบรายละเอียด ป้องกันการเกิดความผิดพาด เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเเล้ว กดยืนยันการเติมเงิน ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย