ขั้นตอนการนำโค๊ดมาลงทะเบียนขั้นตอนการลงทะเบียนTopup2rich ผ่านระบบ Internet
1.เข้าไปที่เว็บไซต์  www.topup2rich.com  ใช้บราวเซอร์ 
Firefox, Google Chrome, Safari


2.นำเลขที่ Invoice มาลงทะเบียน  ประกอบไปด้วยตัวอักษร คือ IV และตามด้วยตัวเลข 11 หลัก

 เช่น IV12100300013  และรหัสผ่านจะมีทั้งหมด 6 ตัว อาจจะเป็นตัวเลขทั้งหมด หรืออาจจะเป็นตัวอักษรภาษอังกฤษผสมกับตัวเลขก็ได้  เช่น รหัส B6273C
3.หลังจากที่กรอกข้อมูลข้างต้นแล้วก็จะเข้าสู่การกรอกข้อมูลของรายละเอียดสมาชิก  ขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรยาก  กรอกตามปกติ และเลือกเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการทะเบียน
4.ระบบก็จะขึ้นข้อมูลการยืนยัน คนที่เป็น Upline และผู้นำแนะนำ  ต้องตรวจสอบความถูกต้องให้แน่นอน  ถ้าตอบตกลงแล้ว  เราจะไม่สามารถแก้ไข       ข้อมูลใดๆ ได้อีก  ถ้าข้อมูลส่วนนี้กรอกยังไม่ถูกต้อง  เราสามารถกด “ยกเลิก” และกลับไปแก้ไขได้ ระบบจะขึ้น “ลงทะเบียนเรียบร้อย”  ให้เรากด “ตกลง” 


5.  จากนั้นก็จะขึ้นเลขที่สมาชิก และรหัสของ Downline เรา  ก็ให้จดเอาไว้ 

  -  เลขที่สมาชิกจะประกอบด้วยเลข 8 หลัก เช่น 12003536
   -  บรรทัดที่ 2 คือ Password จะประกอบด้วยตัวเลขอย่างเดียว หรือ ตัวเลขผสมกับตัวอักษร เช่น 463598 หรือ 2213BB เป็นต้น  


เมื่อได้เลขที่สมาชิก และรหัสเรียบร้อยแล้ว  ให้เรานำข้อมูลไปลงทะเบียน  โดยกลับไปที่  www.topup2rich.com   อีกครั้ง แล้วเลือก “เข้าสู่ระบบ”
**สิ้นสุดการลงทะเบียน**